Thứ Ba , 23 Tháng Tư 2024
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Khóa học an toàn Vắc xin Bài 4.08: Hệ thống giám sát AEFIs và ADR

Bài 4.08: Hệ thống giám sát AEFIs và ADR

Bài viết thứ 47 trong 49 bài thuộc chủ đề Khóa học an toàn Vắc xin
 

Biên dịch: Trần Vinh Quang

Hiệu đính: BS.Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Sự hợp tác giữa các cơ quan

Cơ quan quản lý quốc gia (NRA) thường là cơ quan duy nhất có nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn, hiệu quả và chất lượng của vắc xin. Mặc dù giám sát AEFIs là một chức năng chính của Cơ quan quản lý quốc gia, nhưng việc giám sát sự an toàn của vắc xin đòi hỏi phải có sự tham gia của cả Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP) và Cơ quan quản lý quốc gia. Để có sự kết hợp tốt, họ nên được hỗ trợ bằng cách phân biệt rõ ràng vai trò và trách nhiệm của họ.

Bài 4.08 khoá học an toàn vắc xin

Chức năng cần thiết quan trọng nhất để đáp ứng trách nhiệm của Cơ quan quản lý quốc gia nhằm đảm bảo an toàn vắc xin là hệ thống giám sát AEFIs mạnh mẽ được tích hợp chặt chẽ với hệ thống phân phối vắc xin.

Do cơ quan quản lý quốc gia có thể có kiến ​​thức hạn chế về cấu trúc và quản lý Chương trình tiêm chủng quốc gia, nên điều cần thiết là người quản lý chương trình tiêm chủng phải tham gia giám sát AEFIs và vai trò của hai bên trong quy trình này phải được xác định rõ ràng.

Đã có một số trường hợp trong đó NIP và NRA thất bại khi làm việc với nhau khi phát triển hệ thống giám sát AEFIs hoặc ADR quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc họ thất bại dẫn đến sự các nỗ lực dư thừa và không thể thu thập hết dữ liệu liên quan trong một kho lưu trữ trung tâm. Ngoài ra, các cuộc khủng hoảng tiềm tàng có thể không bị phát hiện thông qua sự nhầm lẫn như vậy và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể coi đây là một rào cản bổ sung khi báo cáo các AEFIs và ADR.

Điểm quan trọng

Sự hợp tác tốt giữa Cơ quan quản lý quốc giaChương trình tiêm chủng quốc gia thường là các thành phần quan trọng của hệ thống giám sát AEFIs mạnh mẽ.

Ở một số quốc gia nơi NRA dung để thực hiện các nhiệm vụ nói trên, chương trình tiêm chủng quốc gia có thể đã đảm nhận một phần các hoạt động của NRA.

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/interactions-between-aefi-and-adr-surveillance-systems.html