Thứ Hai , 27 Tháng Mười Một 2023

Busulfan – Thuốc alkyl hoá

 

Tên chung quốc tế Busulfan

Busulfan

Dạng thuốc và hàm lượng Busulfan

Viên nén 2 mg.

busulfan-thuoc-alkyl-hoa

HÌnh

Chỉ định Busulfan

Bệnh bạch cầu mạn dòng tuỷ. Phác đồ đa hoá trị liệu chuẩn bị cho ghép tủy xương.

Chống chỉ định Busulfan

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa.

Thận trọng Busulfan

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa.

Tương tác thuốc Busulfan

(Phụ lục 1).

Liều lượng và cách dùng Busulfan

Xem tài liệu chuyên khoa.

Tác dụng không mong muốn Busulfan

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa.

http://nidqc.org.vn/duocthu/379/