Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Cà lăm – nói lắp ở trẻ

Cà lăm – nói lắp ở trẻ

Bài viết thứ 181 trong 338 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh
 

Cà lăm – nói lắp ở trẻ

 • Đa số trẻ nói lắp lúc 1,5 tuổi đến 2-3 tuổi sẽ tự hết dần
 • Con trai hay bị hơn con gái
 • Do vốn ngôn ngữ có bé chưa đủ để diễn đạt
 • Nói lắp cũng có thể di truyền
 • Coi trẻ có bắt chước ai không
 • Khi nói chuyện với trẻ đừng nói quá nhanh
 • Khi trẻ nói lắp thì bình tĩnh lắng nghe và nhìn thẳng vào mắt trẻ để tăng giao tiếp bằng mắt
 • Không ép trẻ nói “chậm lại”, “nói rõ hơn”.
 • Không bắt trẻ dừng câu nói khi đang nói lắp.
 • Không nói chèn khi trẻ đang nói lắp
 • Không bàn chuyện trẻ nói lắp trước mặt trẻ

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/1923725227856974