Thứ Sáu , 27 Tháng Một 2023
Trang chủ Chuyên mục Cấp cứu và chấn thương Sơ cứu Các tình trạng bệnh lý và tổn thương thường gặp do thời tiết nắng nóng

Các tình trạng bệnh lý và tổn thương thường gặp do thời tiết nắng nóng

Bài viết thứ 37 trong 39 bài thuộc chủ đề Sơ cứu
 

Biên dịch: BS. Phan Lê Xuân Phong

Hiệu đính: BS. Nguyễn Hải Nam

Khởi xướng: BS. Bích Thảo

Các tình trạng bệnh lý và tổn thương thường gặp do thời tiết nắng nóng

Tài liệu tham khảo

https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/warning.html?fbclid=IwAR0m_fcH7NPsdBAsAtIm2PQ0K02XYRIitldSKAqUCe7j4jsHNwbItxfiOoE