Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Cách dạy con Người cao tuổi Chăm sóc người già Chăm sóc hỗ trợ tự lập – Bắt đầu từ nước và kết thúc cũng bằng nước

Chăm sóc hỗ trợ tự lập – Bắt đầu từ nước và kết thúc cũng bằng nước

Bài viết thứ 15 trong 18 bài thuộc chủ đề Chăm sóc người già
 

Hỗ trợ tự lập là đã trở thành một khái niệm căn bản trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong xã hội người cao tuổi, cùng với sự mất đi tính tự lập và trở thành người cần được chăm sóc thì sẽ làm nảy sinh ra các vấn đề chăm sóc cho người thân trong gia đình, địa phương và toàn thể xã hội. Vì vậy, có thể nói việc khôi phục tính tự lập sẽ giải quyết được phần lớn các vấn đề trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Với người cao tuổi, họ đã trải qua một hành trình dài tự lập về thể chất, tinh thần và xã hội nhưng khi bị mất đi sự tự lập về thể chất, họ cần sự chăm sóc của người thân và dần dần trở thành gánh nặng chăm sóc của gia đình.

Vì vậy, nhu cầu tự lập của người cao tuổi không phải là tự lập về tinh thần hay xã hội mà họ cần được hỗ trợ để có thể tự thực hiện được các động tác sinh hoạt thường ngày (ADL) và sắp xếp lại môi trường sống cho họ dễ sinh hoạt.

Khóa học này chúng tôi muốn chú trọng vào các động tác sinh hoạt thường ngày (activities of daily living – ADL). Nếu tự lập về ADL thì chất lượng cuộc sống (QOL) sẽ được nâng cao; tự lập về ADL thì các động tác sinh hoạt thường ngày kết hợp công cụ (instrumental activities of daily living – IADL) như: nấu nướng, mua sắm,… các hoạt động sinh hoạt mang tính phức tạp khác cũng có thể tự lập.