Thứ Hai , 15 Tháng Tám 2022
Trang chủ Chuyên mục Góc nhìn Chương trình Hành động để đối phó với Tình trạng khẩn cấp cho Gia đình

Chương trình Hành động để đối phó với Tình trạng khẩn cấp cho Gia đình

Bài viết thứ 73 trong 93 bài thuộc chủ đề Góc nhìn
 

Bài viết cung cấp danh sách những việc cần làm và những điều cần lưu ý, cũng như các thông tin cần thiết, ngắn gọn để mỗi gia đình chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho gia đình của mình trong trường hợp khẩn cấp.

Tài liệu tham khảo

https://www.mass.gov/doc/know-plan-prepare-checklist-vietnamese-0/download