Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2024

Ciclosporin (Cyclosporin A) – Thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm

 

Tên chung quốc tế Ciclosporin (Cyclosporin; Cyclosporin A)

Ciclosporin.

Dạng thuốc và hàm lượng Ciclosporin (Cyclosporin; Cyclosporin A)

Nang 25 mg, 50 mg, 100 mg. Dung dịch uống 100 mg/ml.

ciclosporin-(cyclosporin-a)--thuoc

HÌnh

Chỉ định Ciclosporin (Cyclosporin; Cyclosporin A)

Điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp tiến triển nặng khi liệu pháp điều trị với loại thuốc hàng thứ hai như methotrexat không thích hợp hoặc kém hiệu quả. Dự phòng thải loại trong ghép thận, gan, tim và tuỷ xương; dự phòng và điều trị bệnh “mảnh ghép chống vật chủ” (graft – ver- sus – host) (xem Mục 8.1).

Chống chỉ định Ciclosporin (Cyclosporin; Cyclosporin A)

Quá mẫn với ciclosporin hoặc bất cứ thành phần nào của chế phẩm thuốc. Người có chức năng thận không bình thường; tăng huyết áp chưa kiểm soát được; những bệnh nhiễm khuẩn chưa kiểm soát được hoặc các bệnh ác tính.

Thận trọng Ciclosporin (Cyclosporin; Cyclosporin A)

Xem Mục 8.1. Thận trọng trong bệnh viêm khớp dạng thấp. Chỉ dùng ciclosporin dưới sự giám sát của thầy thuốc.

Liều lượng và cách dùng Ciclosporin (Cyclosporin; Cyclosporin A)

Thuốc phải do thầy thuốc chuyên khoa chỉ định, hướng dẫn và theo dõi. Viêm khớp dạng thấp tiến triển nặng (không đỡ sau khi dùng methotrexat)

Bằng đường uống: Liều ban đầu 2,5 mg/kg một ngày, chia làm 2 lần; nếu cần thiết tăng liều một cách từ từ, sau 6 tuần, tối đa 4 mg/kg một ngày (ngừng dùng nếu đáp ứng không đạt được sau 3 tháng); liều được điều chỉnh dựa trên đáp ứng duy trì và xem xét lại việc điều trị sau 6 tháng (chỉ tiếp tục dùng nếu lợi ích đem lại có nhiều giá trị hơn sự rủi ro).

Trẻ em và người bệnh dưới 18 tuổi không được khuyến cáo dùng.

Ghép cơ quan (xem Mục 8.1)

Chú ý: Cách dùng và các chỉ dẫn sử dụng thuốc xem Mục 8.1.

Tác dụng không mong muốn (ADR) Ciclosporin (Cyclosporin; Cyclosporin A)

Xem Mục 8.1.

Quá liều và xử trí Ciclosporin (Cyclosporin; Cyclosporin A)

Xem Mục 8.1.

Độ ổn định và bảo quản Ciclosporin (Cyclosporin; Cyclosporin A)

Xem mục 8.1.

http://nidqc.org.vn/duocthu/182/