Thứ Hai , 27 Tháng Mười Một 2023

Cytarabin – Thuốc chống chuyển hoá

 

(Cytosin arabinosid)

Tên chung quốc tế Cytarabin

Cytarabine

Dạng thuốc và hàm lượng Cytarabin

cytarabin-thuoc-chong-chuyen-hoa.

Hình

Lọ thuốc bột 100 mg để pha tiêm.

Chỉ định Cytarabin

Bệnh bạch cầu cấp nguyên bào limpho; bệnh bạch cầu mạn dòng tủy; bệnh bạch cầu màng não; bệnh tăng sinh nguyên hồng cầu- nguyên tủy bào; u lympho không Hodgkin.

Chống chỉ định Cytarabin

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa.

Thận trọng Cytarabin

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa. Thời kỳ mang thai và cho con bú (Phụ lục 2 và 3). Suy thận (Phụ lục 4).

Liều lượng và cách dùng Cytarabin

Xem tài liệu chuyên khoa.

Tác dụng không mong muốn Cytarabin

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa.

http://nidqc.org.vn/duocthu/391/