Thứ Bảy , 4 Tháng Hai 2023
Trang chủ Chuyên mục Ung thư Chăm sóc giảm nhẹ trong ung thư Chăm sóc giảm nhẹ trong ung thư người lớn Danh sách kiểm tra từ khi được chẩn đoán đến khi bắt đầu điều trị

Danh sách kiểm tra từ khi được chẩn đoán đến khi bắt đầu điều trị

Bài viết thứ 8 trong 8 bài thuộc chủ đề Một số lưu ý khác
 

Nội dung

Có lẽ bạn sẽ rất lo lắng và bồn chồn trong lúc chờ đợi việc điều trị bắt đầu, nhưng hãy sinh hoạt cuộc sống như thường lệ và chuẩn bị tốt cho việc điều trị.

Quy trình chung từ lúc chẩn đoán đến lúc bắt đầu điều trị được vẽ ra ở đây.

Hãy sử dụng nó để giúp bạn có định hướng tốt.

danh sách kiểm tra từ khi được chẩn đoán đến bắt đầu điều trị

Tài liệu tham khảo

https://ganjoho.jp/public/support/moshimogan/moshimogan06.html