Thứ Tư , 6 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Uncategorized Danh sách nhóm Bác sỹ và Cộng tác viên

Danh sách nhóm Bác sỹ và Cộng tác viên

 

Danh sách các Bác sỹ và các Cộng tác viên

1. TS. BS.Nguyễn Hữu Châu Đức

2. BS. Nguyễn Phúc Thu Trang

3. BS. Huỳnh Bá Tín

3. TS. BS CKI. Nguyễn An Nghĩa

4. Ths.BS. Trần Thị Kim Vân

5. BS. Vương Ngọc Thiên Thanh

6. BS. Bùi Thị Hằng

7. Ths. BS. Nguyễn Hoàng Thế Nhân

8. BS. Nguyễn Quỳnh Anh

9. Ths.BS. Nguyễn Duy Nam Anh

10. TS.BS. Phạm Nguyên Quý

11. TS. Trần Thanh Thỏa

12. BS. Nguyễn Hải Âu

13. TS.BS. Nguyễn Thanh Bình 

14. BS. Đỗ Hồ Tĩnh Tâm

15. BS. Hữu Phước

16. BS. Huỳnh Hồng Loan

Cùng các Bác sỹ khác: BS. Nguyễn Thanh HưngTS.BS. Đoàn Văn MinhTS.BS. Lâm Đại Phong, Ths. BS. Trần Thị Khánh Nga, BS. Võ Việt Hiền, BS. Van Diep Le, BS. Nguyễn Thanh Phương, BS. Nguyễn Hữu Sơn,  BS. , BS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, BS. Hạnh Chân……

Cùng Nhóm dinh dưỡng Y học cộng đồng: Đào Thị Mỹ Lương, Phạm Lan Anh, Ngô Lan Phương, Nguyễn Thúy Hiền, Vũ Ngọc Trâm, Đậu Phan Ngọc Bích, Hổ Péo, Nguyễn Hồ Minh Trang, Nguyễn Huyền Anh,  Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thu Hồng…