Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023

Daunorubicin hydroclorid – Kháng sinh chống ung thư

 

(Daunomycin hydroclorid, cerubidin hydroclorid).

Tên chung quốc tế Daunorubicin hydroclorid

Daunorubicin hydrochloride

Dạng thuốc và hàm lượng Daunorubicin hydroclorid

Lọ thuốc bột 20 mg để pha tiêm.

daunorubicin-hydroclorid-khang-sinh-chong-ung-thu

Hình

Chỉ định Daunorubicin hydroclorid

Các bệnh bạch cầu cấp.

Chống chỉ định Daunorubicin hydroclorid

Thời kỳ mang thai hoặc cho con bú (Phụ lục 2 và 3). Xem thêm phần đại cương và tài liệu chuyên khoa.

Thận trọng Daunorubicin hydroclorid

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa. Suy thận, suy gan (Phụ lục 4 và 5).

Tương tác thuốc Daunorubicin hydroclorid

(Phụ lục 1).

Liều lượng và cách dùng Daunorubicin hydroclorid

Xem tài liệu chuyên khoa.

Tác dụng không mong muốn Daunorubicin hydroclorid

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa.

Ghi chú: Thuốc gây kích ứng mạnh các mô.

http://nidqc.org.vn/duocthu/387/