Thứ Tư , 5 Tháng Mười 2022

Đừng có nôn!

Bài viết thứ 8 trong 26 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Sư cô Liên Trí
 

Khi mọi trật tự được trả về đúng vị trí của nó, công bằng có mặt và mọi việc được xếp đúng theo luật nhân-duyên-quả. Nếu bạn cảm thấy bất công và có cảm giác mình đang là nạn nhân, do bạn quá nôn nóng đó thôi. Cái gì cũng cần có thời gian. Đừng nóng vội đòi hỏi, yêu cầu gì. Không có kết quả đâu dù bạn gào thét cho cả thế gian này biết bạn đang bức xúc! Bởi lẽ bạn thường lấy mình làm vị trí trung tâm nên không thể nhìn khách quan được.

Điều bạn cần làm là lùi lại một bước, bớt dính vào cái “ngã chấp”, tự điều chỉnh mình và nỗ lực nhiều hơn. Khi bạn vững chãi hơn, bạn sẽ nhìn khác và thấy khác đi, an lạc được thiết lập từ đó. Đời vẫn vậy, người vẫn thế mà bạn sẽ thấy được những mảng màu đẹp hơn với thái độ sống tích cực hơn.

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/lientri.70/posts/589067834796406