Thứ Tư , 17 Tháng Tư 2024
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng Dụng cụ phục hồi chức năng cộng đồng [eBook]

Dụng cụ phục hồi chức năng cộng đồng [eBook]

Bài viết thứ 6 trong 30 bài thuộc chủ đề Phục hồi chức năng
 

Dụng cụ trợ giúp phục hồi chức năng là gì?

Các loại dụng cụ trợ giúp và cách làm từ các vật liệu có sẵn trong cộng đồng