Thứ Tư , 20 Tháng Một 2021

Bài viết liên quan

Lựa chọn hạnh phúc

Lựa chọn hạnh phúc

Cùng một cánh cửa, từ bên trong thì “đi ra” còn từ bên ngoài thì “đi vào”. Cùng một môi trường, một hoàn cảnh sống, kẻ thấy hạnh phúc, người nói bất hạnh. Bình an hay đau khổ, đều do tự nơi mình mà ra

Xem tiếp
xét ít thương nhiều

Xét ít thương nhiều

Chúng ta đang sống trong cõi đời này là nơi chưa hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo. Do vậy, đừng xét nét nhìn vào những điểm khuyết, thiếu, kém, dở và những thứ mình cho là chưa được ở người khác để phiền lòng và trách móc.

Xem tiếp
giải tỏa cho lòng nhẹ vơi

Giải tỏa cho lòng nhẹ vơi

Khi một tình huống, một việc nào đó tuy không lớn nhưng là cái cuối cùng để đưa đến đổ vỡ một mối quan hệ hay thất bại một sự kiện, trong tiếng Việt, chúng ta có một thành ngữ rất hình tượng để diễn tả là “giọt nước tràn ly”. Để cuộc sống nhẹ nhàng và thảnh thơi, bạn nên tìm mọi cách giải phóng những tâm lý tiêu cực càng sớm càng tốt, đừng dồn nén để chúng kết thành khối u độc trong tâm.

Xem tiếp