Thứ Hai , 15 Tháng Tư 2024

Bài viết liên quan

Khí máu động mạch

Khí máu động mạch

Khí máu thường thể hiện bất thường liên quan đến tình trạng thừa toan. Điều này có thể gặp trong trường hợp phổi không hoạt động tốt hoặc do tích tụ toan từ nguyên nhân chuyển hóa, thường do mô thiếu oxy.

Xem tiếp