Thứ Sáu , 15 Tháng Một 2021

Bài viết liên quan

Đặt buồng tiêm dưới da

Đặt buồng tiêm dưới da

Những bệnh nhân được đặt buồng tiêm dưới da sẽ rất dễ dàng, thuận lợi trong việc tiêm truyền lẫn lấy máu xét nghiệm, chỉ cần chọc kim vào buồng tiêm dưới da là có thể tiêm thuốc hoặc lấy máu dễ dàng.

Xem tiếp