Thứ Ba , 19 Tháng Chín 2023

Bài viết liên quan

Phát triển Hành vi chuyên ngành Nhi khoa

Phát triển Hành vi chuyên ngành Nhi khoa

Phát triển hành vi chuyên ngành Nhi khoa gồm 5 lãnh vực: sinh học, di truyền và thần kinh liên quan đến hành vi; những mô hình tương tác liên quan đến sự phát triển; tâm bệnh học phát triển; khả năng điều chỉnh với bệnh mãn tính, mô hình của sự thay đổi.

Xem tiếp