Thứ Sáu , 12 Tháng Tư 2024

Bài viết liên quan

Thư kêu gọi hỗ trợ tài chính năm 2022

Thư kêu gọi hỗ trợ tài chính năm 2022

Năm 2022, YHCĐ sẽ tiếp tục làm mới website, mở rộng các hoạt động truyền thông sức khoẻ và triển khai thêm nhiều lớp tập huấn sức khoẻ cho cộng đồng. Chúng tôi kính mong Quý vị chung tay cùng lan toả kiến thức y tế đúng và ủng hộ cho YHCĐ trên hành trình ý nghĩa này.

Xem tiếp