Thứ Tư , 26 Tháng Sáu 2019

Bài viết liên quan

Tự kiểm tra vú

Mỗi tháng một lần, bạn nên tự khám bên vú đã được chữa trị hoặc đã được cắt bỏ. Cũng nên kiểm tra bên vú đối diện và dưới nách theo các hướng dẫn dưới đây.

Xem tiếp