Ung thư vú thể nhú

Ung thư vú thể nhú

Bài viết thứ 64 trong 62 bài thuộc chủ đề Ung thư vú

Ung thư vú thể nhú là gì? Thuật ngữ ung thư vú thể nhú nói tới nhiều loại ung thư vú, bao gồm: Ung thư vú thể nhú xâm lấn Ung thư vú thể vi nhú xâm lấn Ung thư vú thể nhú trong nang/ bao kín/ bọc trong nang (intracystic/ encapsulated/ encysted papillary cancer) …