Thứ Hai , 15 Tháng Tư 2024
Trang chủ 2019-nCoV Giúp đỡ nhân viên/công nhân về sức khỏe tâm thần và an sinh

Giúp đỡ nhân viên/công nhân về sức khỏe tâm thần và an sinh

Bài viết thứ 66 trong 61 bài thuộc chủ đề 2019-nCoV
 

Infographic dưới đây thông tin cho nhân viên/ công nhân về cách chăm sóc sức khỏe tâm thần và tạo niềm vui trong diễn biến đại dịch COVID-19.

 

Tài liệu tham khảo

https://www.health.gov.au/resources/publications/mental-health-and-wellbeing-support-for-employees-during-the-covid-19-pandemic-vietnamese