Thứ Hai , 18 Tháng Chín 2023

Hạnh phúc ở đâu?

Bài viết thứ 23 trong 28 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Sư cô Liên Trí
 

Tác giả: Sư cô Liên Trí

Đầu năm, giữa năm, cuối năm… bất cứ thời điểm nào, điều mỗi người khát khao, mong muốn nhất cho bản thân mình và người thân là hạnh phúc. Thế nhưng, xu hướng phổ biến của nhiều người là “đi tìm” hạnh phúc, nên càng tìm, hạnh phúc càng xa vời…
Mong muốn hạnh phúc là đúng, nhưng “đi tìm” là sai cách rồi! Hạnh phúc là cái bạn chọn mà có, không phải là cái đến từ bên ngoài để bạn chờ đợi, ngóng trông và mong mỏi. Chỉ khi nào bạn có thể tự do để chọn, không “tại”, “bị”. “vì”…thì cái bạn chọn nhất định đem lại hạnh phúc. Bạn hài lòng với quyết định và chọn lựa của mình, chắc chắn bạn có hạnh phúc.
Không có món gì có thể đem lại cho bạn hạnh phúc.
Không có người nào có thể mang lại cho bạn hạnh phúc.
Không có bất kỳ thứ gì từ bên ngoài đến với bạn mà có thể đem lại cho bạn hạnh phúc.
Chỉ có sự chọn lựa của bạn, chỉ có sự hài lòng của bạn, chỉ có sự “biết đủ” của bạn mới có thể đem lại hạnh phúc cho bạn. Mà tất cả những thứ này đều đến từ con người bạn, từ trong tâm bạn, từ trong trí bạn, từ trong suy nghĩ, nhận thức và thái độ sống của bạn.
Ralph Marston từng nói rằng “Hạnh phúc là một sự chọn lựa, không phải là kết quả. Không có điều gì có thể khiến bạn hạnh phúc cho đến khi bạn chọn để có được hạnh phúc. Không ai có thể làm cho bạn hạnh phúc, chỉ có bạn chọn hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn không đến từ bên ngoài, mà chỉ có thể đến từ bên trong”.
Không cần cầu mong, chỉ cần chọn; Không cần chờ ai đem đến cho, chỉ cần tạo; Không cần đợi từ bên ngoài, chỉ cần điều chỉnh một cách hợp lý suy nghĩ, nhận thức và thái độ, hạnh phúc theo đó được thiết lập.