Thứ Hai , 15 Tháng Tư 2024
Trang chủ 2019-nCoV Hành trình của vaccine: Infographic

Hành trình của vaccine: Infographic

Bài viết thứ 26 trong 37 bài thuộc chủ đề Vaccine COVID-19
 

Hành trình của một vaccine

Tài liệu tham khảo

https://covid19community.nih.gov/sites/default/files/2020-12/CEAL%20Infographics_Vaccine%20Journey_12.1.20.jpg