Thứ Hai , 27 Tháng Mười Một 2023
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Tài liệu HealthLinkBC Hệ Thống Miễn Nhiễm Của Em Bé và Thuốc Chủng Ngừa [eBook]

Hệ Thống Miễn Nhiễm Của Em Bé và Thuốc Chủng Ngừa [eBook]

Bài viết thứ 2 trong 48 bài thuộc chủ đề Sách y khoa sưu tầm
 

Hệ thống miễn nhiễm là gì và hoạt động như thế nào?

Con tôi có thể được chủng ngừa nhiều loại cùng một lúc hay không?

Thuốc chủng ngừa tác động như thế nào?

Tại sao việc cho em bé chủng ngừa đúng thời hạn là quan trọng?

Download tài liệu

https://www.slideshare.net/login?from_source=%2Fyhoccongdong%2Fhe-thong-mien-nhiem-cua-em-be-va-thuoc-chung-ngua%3Ffrom_action%3Dsave&from=download&layout=foundation

1. Vietnamese – Number 50a Child Immunization Series – October 2013 Hệ Thống Miễn Nhiễm Của Em Bé và Thuốc Chủng Ngừa Your Baby’s Immune System and Vaccines Hãy bảo vệ các con của quý vị. Cho trẻ chủng ngừa đúng thời hạn. Các loại chủng ngừa này đều miễn phí. Hãy gọi cho trạm y tế công cộng địa phương hoặc chuyên viên chăm sóc sức khỏe để xin hẹn. Hãy đánh dấu vào những gì quý vị biết. Hãy trả lời có hoặc không cho những câu sau đây về thuốc chủng ngừa và hệ thống miễn nhiễm. Tôi biết tại sao cho con tôi chủng ngừa đúng thời hạn là quan trọng. Có Không Tôi biết tại sao con tôi có thể được chủng ngừa nhiều loại cùng một lần. Có Không Tôi biết cho con tôi chủng ngừa là cách hay nhất để bảo vệ em đối với bệnh nghiêm trọng. Có Không Tôi biết hệ thống miễn nhiễm hoạt động như thế nào. Có Không Tôi biết chủng ngừa có tác dụng như thế nào với hệ thống miễn nhiễm. Có Không Nếu quý vị trả lời ‘không’ cho bất cứ câu nào trên đây, hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm. Hệ thống miễn nhiễm là gì và hoạt động như thế nào? Quý vị có thể đã nghe nói về các loại siêu vi khuẩn và vi trùng, thường được gọi chung là vi trùng. Một số vi trùng xâm nhập cơ thể em bé và có thể làm cho em bị bệnh nặng. Từ lúc sinh, hệ thống miễn nhiễm bảo vệ em bé chống lại vi trùng có hại. Hệ thống miễn nhiễm của em bé gồm các bộ phận cơ thể và tế bào cùng hoạt động để bảo vệ em bé. Hai phần quan trọng của hệ thống miễn nhiễm là kháng thể và các tế bào ký ức. Kháng thể giúp tiêu diệt vi trùng có hại. Tế bào ký ức giúp hệ thống miễn nhiễm phản ứng nhanh chóng khi bị nhiễm trùng và ngừa bệnh. Thuốc chủng ngừa tác động như thế nào? Thuốc chủng giúp hệ thống miễn nhiễm của em bé sản xuất kháng thể chống bệnh để em bé không bị bệnh đó. Thuốc chủng cũng giúp hệ thống miễn nhiễm của em bé sản xuất các tế bào ký ức. Sau khi chủng ngừa, các tế bào ký ức sẽ bảo vệ lâu dài để chống lại vi trùng có hại. Thí dụ, sau khi con quý vị được chủng ngừa sởi, quai bị và ban đào, trẻ sẽ có các tế bào ký ức để bảo vệ chống lại các bệnh này lâu dài sau khi chủng ngừa. Con tôi có thể được chủng ngừa nhiều loại cùng một lúc hay không? Có. Hệ thống miễn nhiễm của em bé thật tuyệt diệu. Mỗi ngày sau khi em bé ra đời thì cơ thể của em tự vệ chống lại hàng ngàn loại vi trùng. Vi trùng có trong không khí, thức ăn, nước, và các vật dụng. Chủng ngừa nhiều loại cùng một lúc không làm giảm sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm. Chỉ một phần rất nhỏ của hệ thống miễn nhiễm của em bé được dùng trong một thời gian ngắn ngay cả khi em bé được chủng ngừa nhiều loại thuốc. Tại sao việc cho em bé chủng ngừa đúng thời hạn là quan trọng? Thuốc chủng có hiệu quả nhất khi được chủng đúng thời hạn. Muốn bảo vệ cho em bé càng sớm càng tốt, em bé nên được chủng ngừa từ lúc em

2. được 2 tháng. Đa số các loại thuốc chủng đều cần được chủng nhiều hơn 1 liều hoặc nhiều hơn một lần. Để bảo đảm bảo vệ được tối đa cho em bé, em sẽ được chủng ngừa cách nhau 1 tháng hoặc lâu hơn. Thí dụ, ho gà có thể là một căn bệnh có thể làm em bé bị thiệt mạng. Em bé cần được chủng mũi đầu tiên lúc em được 2 tháng để bắt đầu củng cố khả năng bảo vệ chống ho gà. Em bé sẽ được bảo vệ hoàn toàn trong tuổi thơ sau 3 mũi chủng ngừa. Liều thứ 4 được chủng khi em bé được 18 tháng và đây là mũi chủng tăng cường để bảo vệ cho em đến tuổi thiếu niên. Muốn Biết Thêm Chi Tiết Muốn biết thêm chi tiết về chủng ngừa tại B.C., hãy đến website của Immunize BC tại www.immunizebc.ca. Hãy đọc thêm các HealthLinkBC Files khác về chủng ngừa tuổi thơ: • #50b Các Lợi Ích Chủng Ngừa cho Con Quý Vị • #50c Các Loại Thuốc Chủng Ngừa Tuổi Thơ Đều An Toàn • #50d Thuốc Chủng Ngừa Tuổi Thơ: Có Gì trong Thuốc Chủng và Tại Sao • #50e Kinh Nghiệm Chủng Ngừa Tốt Đẹp Hơn cho Trẻ Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị. Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số 8-1-1 để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C. Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C. Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.