Thứ Ba , 30 Tháng Năm 2023
Trang chủ Sự kiện Y Học Cộng Đồng Hướng dẫn tham gia webinar và khoá học

Hướng dẫn tham gia webinar và khoá học

Bài viết thứ 2 trong 3 bài thuộc chủ đề khóa học thông thái về ung thư
 

Bài viết hướng dẫn các bước tham gia webinar và các khoá học của Y Học Cộng Đồng thông qua phần mềm Zoom Meeting.

Hướng dẫn tham gia Webinar và Khoá học

Bài viết hướng dẫn các bước tham gia webinar và các khoá học của Y Học Cộng Đồng thông qua phần mềm Zoom Meeting trên điện thoại và trên máy tính

Hướng dẫn tham gia Webinar và Khoá học

Hướng dẫn tham gia Webinar và Khoá học

Hướng dẫn tham gia Webinar và Khoá học