Thứ Sáu , 23 Tháng Hai 2024

Huyết thanh chống nọc độc – Kháng huyết thanh

 

Tên chung quốc tế Huyết thanh chống nọc độc

Antivenom sera.

Dạng thuốc và hàm lượng Huyết thanh chống nọc độc

Thuốc tiêm, ống 10 ml hoặc bột đông khô.

Ghi chú Huyết thanh chống nọc độc

Có nhiều huyết thanh chống nọc độc, mỗi huyết thanh chứa globulin trung hoà đặc hiệu nọc độc. Điều quan trọng là phải dùng huyết thanh đặc hiệu với nọc độc phù hợp với loài đã cắn.

Chỉ định Huyết thanh chống nọc độc

Điều trị rắn độc cắn và/hoặc nhện độc cắn. Đặc hiệu với từng thuốc.

Chống chỉ định Huyết thanh chống nọc độc

Dị ứng với huyết thanh ngựa.

Thận trọng Huyết thanh chống nọc độc

Xem Huyết thanh chống bạch hầu.

Liều lượng và cách dùng Huyết thanh chống nọc độc

Tùy thuộc từng loại kháng huyết thanh và theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tác dụng không mong muốn Huyết thanh chống nọc độc

Bệnh huyết thanh; phản ứng phản vệ (giảm huyết áp, khó thở, mày đay, sốc).

http://nidqc.org.vn/duocthu/597/