Thứ Bảy , 21 Tháng Bảy 2018

Indapamid – Thuốc lợi tiểu thiazid

 

Xem Mục 12.

Indapamid - Thuốc lợi tiểu thiazid

Hình:

http://nidqc.org.vn/duocthu/532/

Bạn thích hãy bấm LIKE và SHARE