Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Trang chủ Chăm sóc Cách dạy con Việc nhận con nuôi Kế hoạch cho-nhận con nuôi là gì?

Kế hoạch cho-nhận con nuôi là gì?

Bài viết thứ [part not set] trong 4 bài thuộc chủ đề Việc nhận con nuôi
 

Đôi khi, những cặp đôi sắp có con nhưng không có khả năng chăm sóc cho đứa trẻ sẽ lên kế hoạch cho con nuôi. Điều này sẽ cho phép những người khác nuôi dạy đứa trẻ.

Cho-nhận con nuôi là gì?

Cho-nhận con nuôi là khi cha mẹ ruột của đứa trẻ từ bỏ quyền hợp pháp đối với đứa trẻ đó, và một người khác sẽ nhận nuôi dạy đứa trẻ. Việc cho-nhận con nuôi là quyết định vĩnh viễn. Luật lệ về việc cho-nhận con nuôi thay đổi tùy theo từng tiểu bang. Để tìm hiểu về luật cho-nhận con nuôi ở tiểu bang của bạn, hãy liên hệ với cơ quan dịch vụ nhân sinh hoặc gia đình tại địa phương, hoặc vào trang “Nhận thức về việc nhận nuôi trẻ sơ sinh: Luật của Tiểu bang.” (thêm Hyperlink hoặc bỏ luôn phần này)

Sau đây là 2 loại cho-nhận con nuôi chính:

  • “Mở”: trong loại cho-nhận con nuôi này, cha mẹ ruột sẽ liên lạc trực tiếp với cha mẹ nuôi của đứa bé trước và sau khi nhận nuôi. Cha mẹ ruột sẽ là người quyết định chia sẻ hoặc muốn biết bao nhiêu thông tin . Cùng với cha mẹ nuôi của đứa bé, họ cũng sẽ quyết định xem sẽ – liên lạc với đứa bé và cha mẹ nuôi ở  mức độ nào.
  • “-Kín”: trong loại cho-nhận con nuôi này, cha mẹ ruột có thể sẽ được cung cấp một số thông tin ẩn danh về cha mẹ nuôi đứa bé, ví dụ như tuổi hoặc nghề nghiệp. Nhưng cha mẹ ruột sẽ không biết rõ cụ thể thông tin về cha mẹ nuôi,  chẳng hạn như tên hoặc nơi sinh sống. Trong loại nhận con nuôi “kín”, cha mẹ nuôi được cung cấp một số thông tin về cha mẹ ruột, những thông tin có thể giúp nuôi dạy đứa bé, như tiền căn bệnh lý hoặc tiền căn gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ nuôi không biết tên của cha mẹ ruột, hay nơi sống, hay bất kỳ thông tin gì khác có thể xác định nhân dạng của cha mẹ ruột đứa trẻ.

Kế hoạch cho-nhận con nuôi là gì?

Thủ tục cho-nhận con nuôi được tiến hành như thế nào?

Thông thường việc cho-nhận con nuôi sẽ do trung tâm cho-nhận con nuôi tiến hành. Những trung tâm này sẽ giúp đứa trẻ tìm được cha mẹ nuôi của mình. Họ sẽ sàng lọc những người muốn nhận con nuôi, nghĩa là họ sẽ phỏng vấn, kiểm tra thông tin và dành thời gian với những người này để đảm bảo họ đã sẵn sàng để nuôi dạy một đứa trẻ. Trung tâm cho-nhận con nuôi đồng thời cũng giúp cha mẹ nuôi về mặt chăm sóc y tế, hỗ trợ và tư vấn. Có trung tâm cho-nhận con nuôi công và tư nhưngtất cả đều phải được chính phủ cấp phép.

Có phải tất cả trường hợp cho-nhận con nuôi đều phải thông qua trung tâm?

Không. Có những trường hợp cho-nhận con nuôi không do các trung tâm tiến hành. Những trường hợp này gọi là “Cho-nhận con nuôi độc lập” và do các luật sư lo liệu. Trường hợp điển hình là cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi mỗi bên sẽ thuê một luật sư đại diện. Điều quan trọng là phải  tìm được một luật sư có kinh nghiệm với việc cho-nhận con nuôi. Việc cho-nhận con nuôi độc lập không phải là hợp pháp ở tất cả các bang, nên hãy đảm bảo kiểm tra luật của tiểu bang mình khi định thực hiện loại cho-nhận con nuôi này.

Trong trường hợp cho-nhận con nuôi độc lập, cha mẹ nuôi thường trả viện phí và tiền khám chữa bệnh cho người mẹ ruột cho đến khi sinh. Đôi khi họ còn trả tiền sinh hoạt phí của người mẹ ruột trong khoảng thời gian mang thai. Những tiểu bang cho phép cho-nhận con nuôi độc lập có luật lệ rất nghiêm khắc về  các khoản mà cha mẹ nuôi được hay được phép chi trả.

Họ hàng có thể cho-nhận con nuôi không?

Có, nhưng họ cũng phải trải qua tất cả các thủ tục đánh giá giống như những cha mẹ nuôi khác.

Cha mẹ ruột có được nhìn thấy con sau khi sinh?

Cha mẹ ruột thường được cho phép nhìn con trong bệnh viện. Họ nên hỏi trung tâm cho-nhận con nuôi hay luật sư thực hiện việc cho-nhận con về qui định này trước khi đứa trẻ ra đời.

Đứa trẻ sẽ được đưa đến gia đình nhận nuôi vào lúc nào?

Việc này ở mỗi bang mỗi khác. Ở hầu hết các tiểu bang, thường sẽ có một khoảng thời gian chờ ít nhất là 48 giờ. Cha mẹ ruột sẽ được yêu cầu ký vào một lá đơn chấm dứt quyền làm cha mẹ. Sau khi họ ký tên vào lá đơn, đứa bé sẽ được giao cho cha mẹ nuôi. Ở một số tiểu bang, cha mẹ nuôi và cha mẹ ruột có một khoảng thời gian nhất định để có thể suy nghĩ lại về quyết định cho-nhận con nuôi. Nhưng một khi việc cho-nhận con nuôi được phê chuẩn hợp pháp, quyết định đó sẽ là vĩnh viễn, không thể thay đổi.

 

Tài liệu tham khảo

http://familydoctor.org/familydoctor/en/pregnancy-newborns/caring-for-newborns/adoption/what-is-an-adoption-plan.html