Thứ Ba , 30 Tháng Năm 2023

Khóc ngất

Bài viết thứ 68 trong 338 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh
 
  • Nhiều bé “nết” rất dữ, khóc tới mức tím, ngất
  • Nếu sau khóc bé vận động chơi đùa bình thường thì không đáng lo
  • Thường là do cái nết, nên rèn, chỉ đáp ứng đòi hỏi bé khi bé đòi đúng
  • Khi bé khóc ngất đừng rối lên , đừng lay bé, đôi khi thử vờ đi như không biết
  • Thủ thỉ giải thích, đánh lạc hướng khi bé bắt đầu khóc
  • Khám thần kinh hay tim mạch nếu lo nhưng thường chỉ là cái “nết”, có khi 4-5 tuổi hơn mới hết

Tài liệu tham khảo

  1. https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/1910242319205265
  2. https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/2160301194199375