Thứ Hai , 13 Tháng Năm 2024

Levamisol hydroclorid – Giảm tác dụng phụ do hoá trị liệu chống ung thư

 

Tên chung quốc tế Levamisol hydroclorid

Levamisole hydrochloride

Dạng thuốc và hàm lượng Levamisol hydroclorid

Viên nén 50 mg.

levamisol-hydroclorid-giam-tac-dung

Hình

Chỉ định Levamisol hydroclorid

Phối hợp với fluorouracil để điều trị carcinom trực tràng – đại tràng sau khi đã cắt hoàn toàn u tiên phát; nhiễm giun tròn ở ruột (xem mục 6.1.1).

Chống chỉ định Levamisol hydroclorid

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa.

Thận trọng Levamisol hydroclorid

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa. Thời kỳ mang thai (Phụ lục 2). Tương tác thuốc : Xem tài liệu của nhà sản xuất thuốc.

Liều lượng và cách dùng Levamisol hydroclorid

Xem tài liệu chuyên khoa.

Tác dụng không mong muốn Levamisol hydroclorid

Xem phần đại cương và tài liệu chuyên khoa.

http://nidqc.org.vn/duocthu/410/