Thứ Hai , 15 Tháng Tư 2024

Lidocain – Thuốc tê tra mắt

 

(Lignocain, mesocain, xylocain)

Tên chung quốc tế Lidocain

Lidocaine

Dạng thuốc và hàm lượng Lidocain

Lidocain - Thuốc tê tra mắt

Hinh:

Thuốc tiêm 1%, 2%. Xem Mục 1.2

Lidocain là loại thuốc tiêm tê được dùng nhiều nhất vì tác dụng tê nhanh và kéo dài (1 – 2 giờ). Nếu không pha thêm epinephrin, có thể dùng tới 30 ml lidocain 1% một cách an toàn. Liều an toàn tối đa khi không pha thêm epinephrin là 4,5 mg/kg và có epinephrin là 7 mg/kg. Gần đây trong phẫu thuật đục thuỷ tinh thể, lidocain dưới dạng dung dịch 1% không có chất bảo quản đã được dùng để bơm vào tiền phòng để gây tê.

http://nidqc.org.vn/duocthu/644/