Thứ Ba , 9 Tháng Tư 2024
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Ngón tay cò súng ở trẻ em

Ngón tay cò súng ở trẻ em

Bài viết thứ 319 trong 338 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh
 
  • Thường gặp ở ngón cái nhưng có thể gặp ở tất cả ngón cái.
  • Ngón tay lúc nào cũng gập vào trong khó tự cữ động trong trong khi các ngón khác bình thường.
  • Khi kéo ra thì có âm thanh bậc như cò súng.

Ngón tay cò súng ở trẻ em

  • Tật này nên tập vật lý trị liệu từ sớm.
  • Tập có thể hết nhưng nếu sau một tuổi mà không hết thì khả năng phải mổ.
  • Ngón tay cò súng không giải quyết thì ảnh hưởng đến khả năng cầm nắm của bàn tay.

Tài liệu tham khảo

 https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/1734649363431229