Nhũ ảnh và MRI vú

Chụp nhũ ảnh và MRI vú là 2 phương pháp thường được sử dụng trong việc chẩn đoán và phát hiện ung thư vú.