Thứ Hai , 24 Tháng Bảy 2017
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ [eBook]

Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ [eBook]

Bài viết thứ 2 trong 8 bài thuộc chủ đề Bệnh tự kỷ
 

Dạy trẻ tự kỷ

 • Bắt chước
 • Cảm nhận
 • Vận động tổng quát
 • Vận động tinh
 • Phối hợp mắt – bàn tay
 • Kỹ năng nhận thức
 • Khả năng bằng lời
 • Tự lập
 • Xã hội hoá
 • Hành vi


 • error: