Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ [eBook]

Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ [eBook]

Bài viết thứ 2 trong 10 bài thuộc chủ đề Bệnh tự kỷ
 

Dạy trẻ tự kỷ

  • Bắt chước
  • Cảm nhận
  • Vận động tổng quát
  • Vận động tinh
  • Phối hợp mắt – bàn tay
  • Kỹ năng nhận thức
  • Khả năng bằng lời
  • Tự lập
  • Xã hội hoá
  • Hành vi