Chủ Nhật , 14 Tháng Tám 2022
Trang chủ Chăm sóc Người cao tuổi Sức khỏe người cao tuổi Những Video hữu ích giúp người già vận động

Những Video hữu ích giúp người già vận động

Bài viết thứ 9 trong 10 bài thuộc chủ đề Sức khỏe người cao tuổi
 

Xin giới thiệu những video người già tập luyện tại Nhật Bản để giúp mọi người hình thành thói quen tốt cho sức khỏe.

Tập luyện trong tư thế NGỒI.

https://www.youtube.com/watch?v=feSVtC1BSeQ&feature=youtu.be

Tài liệu tham khảo

  1. https://www.youtube.com/watch?v=vS-ch249Q7s
  2. https://www.youtube.com/watch?v=sWYitMddV4U
  3. https://www.youtube.com/watch?v=BknkkUrouxU
  4. https://www.youtube.com/watch?v=KdquPtwY_vY
  5. https://www.youtube.com/watch?v=U5ClwEcZNZI
  6. https://www.youtube.comp-/watch?v=h3dClIGyj3c&fbclid=IwAR0J6tvnEc7iqWaIiU6cKMj4LjvdKsfwxdd4fwF7I1oz4VBqFT8w6NdYJ-g
  7. https://www.youtube.com/watch?v=ACqIxsmYp50&fbclid=IwAR3QUpDMBYvgyiwvAAJOW6oRhQ_-Ho5Z5SVvIjyVFJJvQvBPL2NcWZxY6Rg
  8. https://www.youtube.com/watch?v=BknkkUrouxU&fbclid=IwAR3Kf7HEAecJtzJAXHpykPIjyQU6c9ZT96i6dNR_jSVvHitNn5_ITabY04A
  9. https://www.youtube.com/watch?v=ISNraFDGjUM&fbclid=IwAR2rjzHNIIfjmXLKfxlPH-eQPFToqq8riBASUggIWHFK40lSuvB4hPeadOE