Chủ Nhật , 23 Tháng Một 2022
Trang chủ Chăm sóc Người cao tuổi Sức khỏe người cao tuổi Những Video hữu ích giúp người già vận động

Những Video hữu ích giúp người già vận động

Bài viết thứ 2 trong 2 bài thuộc chủ đề Sống khỏe khoắn
 

Xin giới thiệu những video người già tập luyện tại Nhật Bản để giúp mọi người hình thành thói quen tốt cho sức khỏe.

Tập luyện trong tư thế NGỒI.

https://www.youtube.com/watch?v=feSVtC1BSeQ&feature=youtu.be

Tài liệu tham khảo

  1. https://www.youtube.com/watch?v=vS-ch249Q7s
  2. https://www.youtube.com/watch?v=sWYitMddV4U
  3. https://www.youtube.com/watch?v=BknkkUrouxU
  4. https://www.youtube.com/watch?v=KdquPtwY_vY
  5. https://www.youtube.com/watch?v=U5ClwEcZNZI
  6. https://www.youtube.comp-/watch?v=h3dClIGyj3c&fbclid=IwAR0J6tvnEc7iqWaIiU6cKMj4LjvdKsfwxdd4fwF7I1oz4VBqFT8w6NdYJ-g
  7. https://www.youtube.com/watch?v=ACqIxsmYp50&fbclid=IwAR3QUpDMBYvgyiwvAAJOW6oRhQ_-Ho5Z5SVvIjyVFJJvQvBPL2NcWZxY6Rg
  8. https://www.youtube.com/watch?v=BknkkUrouxU&fbclid=IwAR3Kf7HEAecJtzJAXHpykPIjyQU6c9ZT96i6dNR_jSVvHitNn5_ITabY04A
  9. https://www.youtube.com/watch?v=ISNraFDGjUM&fbclid=IwAR2rjzHNIIfjmXLKfxlPH-eQPFToqq8riBASUggIWHFK40lSuvB4hPeadOE