Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023

Nitrates trong nước giếng [eBook]

Bài viết thứ 5 trong 15 bài thuộc chủ đề Tài liệu HealthLinkBC
 

Nitrates là gì?

Nitrates lọt vào nước giếng như thế nào?

Làm thế nào để tôi biết có nitrates trong nước giếng của tôi hay không?

Các mức nitrate cao đưa đến các rủi ro gì cho sức khỏe?

Tôi phải làm gì nếu có phụ nữ có thai hoặc em bé trong nhà?

Tôi thử nghiệm nước giếng như thế nào?

Nếu nước của tôi có nhiều nitrates thì sao?

Download tài liệu

http://www.slideshare.net/login?from_source=%2Fyhoccongdong%2Fnitrates-trong-nuoc-gieng%3Ffrom_action%3Dsave&from=download&layout=foundation

Bản sao tài liệu

1. Vietnamese – Number 05a March 2013 Nitrates trong Nước Giếng Nitrates in Well Water Nitrates là gì? Nitrates có trong thiên nhiên và đầy dẫy khắp nơi trong môi trường. Những chất này được tạo ra khi các vi sinh vật oxy hóa nitrogen. Nitrates cần thiết cho thực vật tăng trưởng và có trong tất cả các loại rau và ngũ cốc. Nitrates không màu, không vị và không mùi. Không nên lẫn lộn nitrates với nitrites. Nitrites chính yếu được dùng làm chất giữ lâu thực phẩm, nhất là trong thịt ướp. Cả nitrates lẫn nitrites đều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe khi tiêu thụ trong thực phẩm và nước. Nitrates lọt vào nước giếng như thế nào? Nitrates ngấm xuống nước ngầm và nước giếng qua nhiều nguồn như:  các hoạt động nông nghiệp (gồm cả việc dùng quá nhiều phân bón hóa học và phân thú vật ủ);  lọc nước thải qua các hệ thống chứa phân tự rã hoặc các đường cống bị rò rỉ;  các tiến trình kỹ nghệ;  các hệ thống chứa phân tự rã hoạt động không đúng mức;  xe cộ; và  một số chất làm tan băng dùng tại các phi trường. Làm thế nào để tôi biết có nitrates trong nước giếng của tôi hay không? Vì nitrates không màu, không vị, và không mùi, quý vị không thể biết được có nitrates trong nước giếng của mình hay không trừ phi quý vị thử nghiệm nước giếng. Các mức nitrate trong nước ngầm có thể dần dần thay đổi, nhất là sau khi mưa lớn. Đã thấy có các mức nitrates cao (hơn 10 milligrams mỗi lít (mg/L)) trong các mẫu nước giếng trong khắp B.C., nhất là gần các khu vực trồng trọt nhiều. Trong một số trường hợp, các giếng ở gần nhau có thể có các mức nitrates khác nhau, do đó quý vị không thể dựa vào kết quả thử nghiệm từ một giếng của láng giềng. Các mức nitrate cao đưa đến các rủi ro gì cho sức khỏe? Có một số bằng chứng cho thấy hấp thụ nhiều nitrates có thể gây rủi ro về sức khỏe cho phụ nữ có thai, thai nhi đang phát triển, em bé dưới 6 tháng, người cao niên, và người bị yếu hệ thống miễn nhiễm, hoặc bị bệnh kinh niên về tim, phổi và máu. Trong những năm gần đây, các cuộc nghiên cứu mới đã cho thấy là cũng có thể có một số rủi ro nào đó về sức khỏe cho người lớn và trẻ em bị nhiễm nhiều nitrates. Nhiễm nhiều nitrates làm giảm lượng dưỡng khí trong máu. Tình trạng này được gọi là methemoglobinemia. Em bé dưới 6 tháng đặc biệt có nhiều rủi ro khi uống nước giếng có nhiều nitrates. Trong những trường hợp nặng, tình trạng này có thể khiến cho trẻ sơ sinh trở nên tái xanh, chính yếu là xung quanh mắt và miệng vì thiếu dưỡng khí trong máu. Cần phải chăm sóc y tế ngay vì tình trạng nghiêm trọng này có thể làm thiệt mạng. Em bé bị tiêu chảy hoặc nhiễm trùng có thêm rủi ro bị các ảnh hưởng tai hại từ các mức nitrates cao. Tôi phải làm gì nếu có phụ nữ có thai hoặc em bé trong nhà? Vẫn tiếp tục đang có các cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của nitrates trong thời gian thai nghén. Chọn lựa an toàn nhất cho phụ nữ có thai là uống nước không có nhiều nitrates. Muốn giữ an toàn cho gia đình, quý vị nên:  Hãy thử nghiệm nước giếng của quý vị để tìm nitrates và vi trùng coliform nếu trong nhà quý vị có trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai, hoặc phụ nữ đang muốn có thai.  Cho con bú sữa mẹ nếu có thể được.  Không bao giờ cho em bé uống nước giếng, hoặc pha sữa formula bằng nước giếng, trừ phi đã được thử nghiệm các mức nitrate trước và có kết quả an toàn. Nên dùng sữa formula pha sẵn
2. cho bú liền nếu quý vị không cho bú sữa mẹ và quý vị không có nguồn nước an toàn. Muốn biết thêm chi tiết về pha sữa formula cho trẻ sơ sinh, hãy đọc HealthLinkBC File #69b Cho Em Bé Bú Sữa Formula: Pha và Cất Sữa Formula An Toàn. Muốn biết thêm chi tiết về nuôi trẻ sơ sinh, hãy đọc HealthLinkBC File #69c Thức Ăn Đầu Tiên của Em Bé. Tôi thử nghiệm nước giếng như thế nào? Phòng thí nghiệm tư có thể thử nghiệm nước giếng của quý vị để tìm nitrates và vi trùng coliform. Có thể tìm các phòng thí nghiệm cung cấp dịch vụ này trong các trang màu vàng của niên giám điện thoại dưới tiêu đề Laboratories – Analytical (Phòng Thí Nghiệm – Phân Tích). Viên chức sức khỏe môi trường địa phương cũng có thể cung cấp cho quý vị danh sách các phòng thí nghiệm tại B.C. có thử nghiệm nước uống. Đa số các loại thử nghiệm tìm nitrates tại phòng thí nghiệm cho kết quả bằng milligrams nitrates, mà nồng độ nitrates tối đa có thể chấp nhận của Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Phẩm Chất Nước Uống Canada là 10 mg/L. Nếu kết quả thử nghiệm của phòng thí nghiệm là mức nitrate thực sự, thay vì mức (các) phần nitrate (chẳng hạn như nitrate- nitrogen), thì Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn này đề nghị nồng độ tối đa là 45 mg/L nitrate. Nếu quý vị đem thử nghiệm nước và không biết cách đọc kết quả, xin gọi cho viên chức sức khỏe môi trường tại cơ quan sức khỏe địa phương của quý vị. Tất cả các giếng nước đều nên được thử nghiệm tìm nitrates. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc HealthLinkBC File #05b Tôi Có Nên Thử Nghiệm Nước Giếng Hay Không? Nếu nước của tôi có nhiều nitrates thì sao? Nếu người có nhà thấy kết quả thử nghiệm nitrates có các nồng độ luôn luôn cao hơn mức có thể chấp nhận được thì nên nghĩ đến những việc sau:  gắn một khí cụ lọc nước uống;  dùng một nguồn nước uống khác; hoặc  đổi chỗ hoặc khoan một giếng sâu hơn mà đã được thử nghiệm hoặc chứng nhận và xem là nguồn nước an toàn. Điều đặc biệt quan trọng là cần cứu xét những giải pháp trên nếu quý vị có thai, có em bé dưới 6 tháng hoặc bị bệnh nào khiến quý vị sễ bị rủi ro. Quý vị nên dùng 1 hoặc nhiều nguồn nước sau đây cho nước uống:  nước từ một hệ thống phân phối của thành phố;  nước từ một giếng gần đó đã được thử nghiệm nitrate là an toàn;  nước đóng chai thương mại; hoặc  dùng một hệ thống lọc bằng cách trao đổi ion hoặc thẩm thấu ép ngược được thiết kế đặc biệt để lọc đi nitrates, và khi có thể được, nên có chứng nhận của NSF quốc tế hoặc một cơ quan được chứng nhận. Điều quan trọng cần biết là đun sôi nước sẽ không giảm bớt hoặc loại bỏ được nitrates. Ngoài ra, đa số các bộ phận lọc nước gắn trên quầy sẽ không lọc được nitrates. Không có cách khác thay thế cho việc thử nghiệm nước. Quý vị nên liên tục theo dõi nước giếng của mình để tìm nitrates hầu chắc chắn là nước của quý vị an toàn. Nên theo dõi nitrates to ngoài những chất khác như free ammonia hoặc total chlorine. Các giếng cạn tại các khu vực nông nghiệp dễ bị ô nhiễm nitrates hơn. Người có nhà có các loại giếng này nên thử nghiệm, nước của họ ít nhất mỗi năm một lần, vào mùa xuân hoặc mùa thu, khi mà nồng độ thường lên cao nhất. Muốn biết thêm chi tiết Muốn biết thêm chi tiết về giếng và nước giếng có phẩm chất, hãy đọc:  BC Ministry of Environment Nitrate in Ground Water Fact Sheet (Tờ Dữ Kiện về Nitrate trong Nước Ngầm của Bộ Môi Trường BC) tại www.env.gov.bc.ca/wsd/plan_protect_sustain/gr oundwater/library/ground_fact_sheets/pdfs/no3( 020715)_fin2.pdf.  Liên lạc với viên chức sức khỏe môi trường tại trạm y tế công cộng địa phương (có liệt kê trong các trang màu xanh dương của điện thoại niên giám). Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị. Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số 8-1-1 để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C. Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C. Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.