Thứ Tư , 6 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Tài liệu y học Phòng chống thảm họa tại Nhật Bản

Phòng chống thảm họa tại Nhật Bản

Bài viết thứ 4 trong 11 bài thuộc chủ đề Tài liệu hỗ trợ y tế cho người Việt Nam tại Nhật Bản
 

Cùng học tập cách phòng chống thiên tai!
Gồm các nội dung chính sau:
1. Những điều cần chú ý khi xảy ra động đất
2. Điều cần chú ý khi tỵ nạn
3. Thu thập thông tin thiên tai
4. Chuẩn bị và gom sẵn đồ dùng khi khẩn cấp
5. Cố định dụng cụ gia đình

Download Tài liệu “Phòng chống thảm họa tại Nhật Bản”