Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Thuốc Tra cứu thuốc Phụ lục 7: Xác định diện tích bề mặt thân thể người từ chiều cao và cân nặng

Phụ lục 7: Xác định diện tích bề mặt thân thể người từ chiều cao và cân nặng

 

Do giữa kích thước và trọng lượng của người bệnh có mối quan hệ phụ thuộc, việc xác định liều lượng thuốc trên cơ sở diện tích bề mặt thân thể người đôi khi tốt hơn theo trọng lượng. Toán đồ sau đây trình bày mối liên hệ giữa ba yếu tố chiều cao (cm), cân nặng (kg), và diện tích bề mặt thân thể (m2) ở trẻ em và người lớn.

Cách dùng toán đồ: Kẻ một đường thẳng nối 2 điểm biểu diễn chiều cao và cân nặng của người cần xác định ở 2 cột bên, giao điểm của đường thẳng đó với cột ở giữa cho biết diện tích bề mặt thân thể người cần xác định.

Toán đồ xác định diện tích bề mặt thân thể người từ chiều cao và cân nặng (Người lớn)

Trong đó: 

  • SA = diện tích bề mặt tính theo m2
  • W = trọng lượng tính bằng kilogam.
  • H = chiều cao tính bằng centimet.

Toán đồ xác định diện tích bề mặt thân thể người từ chiều cao và cân nặng (Trẻ em)

Trong đó:

  • SA = diện tích bề mặt tính theo m2
  • W = trọng lượng tính bằng kilogam.
  • H = chiều cao tính bằng centimet.

Tài liệu tham khảo

http://www.nidqc.org.vn/duocthu/phu-luc-7-xac-dinh-dien-tich-be-mat-than-the-nguoi-tu-chieu-cao-va-can-nang.html