Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng Phục hồi chức năng cho người khuyết tật thị giác [eBook]

Phục hồi chức năng cho người khuyết tật thị giác [eBook]

Bài viết thứ 10 trong 30 bài thuộc chủ đề Phục hồi chức năng
 

Khuyết tật về nhìn là gì?

Những vấn đề mà người khuyết tật về nhìn và gia đình gặp phải

Nguyên nhân gây khuyết tật/giảm chức năng nhìn và phòng ngừa

Can thiệp đối với khuyết tật nhìn

Câu hỏi thường gặp đối với khuyết tật nhìn

Các dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật về nhìn