Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng Phục hồi chức năng cho trẻ chậm phát triển trí tuệ [eBook]

Phục hồi chức năng cho trẻ chậm phát triển trí tuệ [eBook]

Bài viết thứ 13 trong 30 bài thuộc chủ đề Phục hồi chức năng
 

Sự phát triển thần kinh – Vận động bình thường ở trẻ

Phục hồi chức năng trẻ chậm phát triển trí tuệ

Một số bệnh liên quan chậm phát triển trí tuệ

Chậm nói do chậm phát triển ngôn ngữ ở trẻ em chậm phát triển trí tuệ