Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2024
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng Phục hồi chức năng người bệnh tâm thần [eBook]

Phục hồi chức năng người bệnh tâm thần [eBook]

Bài viết thứ 14 trong 30 bài thuộc chủ đề Phục hồi chức năng
 

Giới thiệu về bệnh tâm thần

Nguyên nhân và phòng ngừa bệnh tâm thần

Phát hiện tâm thần

Can thiệp và phục hồi chức năng bệnh tâm thần