Thứ Bảy , 25 Tháng Mười Một 2023
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng Phục hồi chức năng nói ngọng, nói lắp và thất ngôn [eBook]

Phục hồi chức năng nói ngọng, nói lắp và thất ngôn [eBook]

Bài viết thứ 11 trong 30 bài thuộc chủ đề Phục hồi chức năng
 

Những kiến thức chung về khó khăn nói

Giao tiếp với trẻ bị ngọng

Giúp trẻ nói lắp giao tiếp

Giúp người bị bệnh thất ngôn giao tiếp