Thứ Hai , 23 Tháng Bảy 2018

Phục hồi chức năng sau bỏng [eBook]

Bài viết thứ 16 trong 17 bài thuộc chủ đề Phục hồi chức năng
 

Giới thiệu về bỏng

Nguyên nhân và phòng ngừa bỏng

Phát hiện sớm bỏng và các mức độ

Can thiệp phục hồi chức năng bỏng

Bạn thích hãy bấm LIKE và SHARE