Thứ Hai , 4 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng Phục hồi chức năng trẻ trật khớp háng bẩm sinh [eBook]

Phục hồi chức năng trẻ trật khớp háng bẩm sinh [eBook]

Bài viết thứ 7 trong 30 bài thuộc chủ đề Phục hồi chức năng
 

Giới thiệu về trật khớp háng bẩm sinh

Nguyên nhân trật khớp háng bẩm sinh

Phát hiện sớm trật khớp háng bẩm sinh

Can thiệp sớm trật khớp háng bẩm sinh

Các câu hỏi của cha mẹ về trật khớp háng bẩm sinh

Các cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ trật khớp háng bẩm sinh