Thứ Năm , 1 Tháng Sáu 2023
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Rèn mặc cởi quần áo

Rèn mặc cởi quần áo

Bài viết thứ 139 trong 338 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh
 
 • Ngay từ nhỏ khi thay quần áo cũng nên thủi thỉ, tay đâu, chân đâu, đầu đâu…
 • Lớn chút khi thay quần áo bé thích tồng ngồng chạy lông nhông cũng là bình thường
 • Gần 10 tháng: tập dần, giúp bé kéo chân, tay ra khỏi ống quần tay áo
 • 10-12 tháng: tập tự đư tay và chân vào ống quần tay áo, đưa chân lên khi mang giầy
 • Trên 12 tháng tập tháo giầy khi nới dây sẵn
 • 13 tháng tập giữ cổ cứng khi kéo áo qua đầu, tập gọi cái nào là quần , cái nào là áo là giầy là vớ…
 • 16 tháng tự cởi mũ và vớ
 • 18 tháng tự độ mủ tập kéo khóa kéo , tập mở nút lớn
 • 18-24 tháng tự cởi quần áo không cần giúp; quay lưng vờ để bé tự làm từ từ
 • Trên 24 tháng tập mang giầy, tập cởi quần dài
 • 26 tháng hơn nên để bé tự mặc , cởi quần áo, giúp ít thôi
 • 30 tháng tập tự treo quần áo lên
 • Gần 3 tuỗi tập thắt dây nịt, tập phân biệt mặt trái mặt phải
 • Sau 3 tuổi là hoàn thiện dần, 4 – 6 tuổi tập dán miếng dán giầy, tập thắt dây giầy

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/1748505072045658