Thứ Tư , 25 Tháng Năm 2022

Siêu âm thai nhi [eBook]

Bài viết thứ 5 trong 13 bài thuộc chủ đề Các xét nghiệm và chẩn đoán cần thực hiện trong thai kỳ
 

Siêu âm thai nhi là gì?

Việc siêu âm thai nhi được thực hiện như thế nào?

Siêu âm thai nhi có an toàn hay không?

Tôi có thể biết giới tính của con tôi hay không?

Tôi có thể làm gì để chuẩn bị cho cuộc hẹn của mình?

Tôi nên làm siêu âm thai nhi vào giai đoạn nào của thai kỳ?

Việc siêu âm thai nhi sẽ cung cấp những thông tin gì?

Các yếu tố nào có thể giới hạn thông tin tôi nhận được từ việc siêu âm?

Tôi có thể có các hình chụp siêu âm hay không?

Download tài liệu

https://www.slideshare.net/login?from_source=%2Fyhoccongdong%2Fsieu-am-thai-nhi%3Ffrom_action%3Dsave&from=download&layout=foundation

Bản sao tài liệu

1. Vietnamese – Number 116 April 2014 Siêu âm thai nhi Fetal Ultrasound Chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể yêu cầu quý vị làm một hoặc nhiều hơn một hình chụp siêu âm thai nhi trong lúc quý vị mang thai. Các hình siêu âm này cung cấp thông tin y khoa quan trọng để sẽ giúp quý vị và người chăm sóc sức khỏe của quý vị lập ra kế hoạch chăm sóc tốt nhất cho quý vị và con quý vị. Siêu âm thai nhi là gì? Rọi siêu âm thai nhi là một phương thức y khoa, phương thức đó dùng những sóng âm để tạo ra các hình ảnh của con quý vị trong tử cung. Siêu âm được thực hiện với một dụng cụ được gọi là máy biến năng (transducer). Thiết bị biến năng phát ra các sóng âm mà tai người không thể nghe được. Các sóng âm dội lại từ người em bé và sau đó một máy siêu âm bắt lấy các sóng âm và chuyển chúng sang một hình ảnh. Các hình này được dùng để xác định tình trạng sức khỏe và sự khỏe mạnh của con quý vị. Một bác sĩ chuyên khoa xem lại các hình và sau đó gửi một văn bản báo cáo cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị. Việc siêu âm thai nhi được thực hiện như thế nào? Có 2 cách để có thể thực hiện việc siêu âm thai nhi: 1. Siêu âm qua bụng được thực hiện bằng cách di chuyển một thiết bị biến năng trên bụng của quý vị. 2. Siêu âm qua âm đạo (endovaginal, viết tắt EV), được thực hiện bằng cách đặt nhẹ nhàng một thiết bị biến năng hẹp trong âm đạo của quý vị. Thiết bị soi qua âm đạo cung cấp hình nhìn tốt hơn phần dưới tử cung của quý vị. Tuy nhiên, quý vị có thể chọn không làm siêu âm bằng cách này, ngay cả nếu được đề nghị bởi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị. Thường đa số các sự siêu âm y khoa là hình hai chiều (2D), có nghĩa là một hình phẳng thay vì một hình nổi 3 chiều (3D). Siêu âm thai nhi có an toàn hay không? Siêu âm y khoa để chụp hình hai chiều thai nhi đã được dùng trong hơn 40 năm. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để xác định việc siêu âm y khoa có an toàn hay không và không có bằng chứng rõ rệt nào cho biết là có nguy hiểm cho cả quý vị lẫn con quý vị. Việc siêu âm không dùng quang tuyến (X-ray) và không dùng phóng xạ ion. Tất cả hình siêu âm phải được thực hiện bởi những người được huấn luyện đàng hoàng, những người có kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong việc làm siêu âm thai nhi. Tôi có thể làm gì để chuẩn bị cho cuộc hẹn của mình? Khi quý vị làm hẹn siêu âm cho mình, quý vị sẽ được chỉ dẫn làm thế nào để chuẩn bị cho cuộc hẹn của quý vị. Ví dụ, quý vị có thể được yêu cầu đến cuộc hẹn siêu âm của mình với một bọng đái đầy nước. Tôi nên làm siêu âm thai nhi vào giai đoạn nào của thai kỳ? Một hình chụp siêu âm có thể làm bất cứ lúc nào trong thời gian quý vị mang thai. Thường đa số quý vị sẽ được đề nghị làm siêu âm trong ba tháng thứ nhất và thứ nhì của thai kỳ. Hình chụp sẽ cung cấp các thông tin khác nhau tùy theo việc siêu âm được thực hiện vào thời điểm nào trong thời gian mang thai của quý vị, và lý do chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị đã yêu cầu việc siêu âm đó. Việc siêu âm thai nhi sẽ cung cấp những thông tin gì? Nói chung, hình chụp siêu âm thai nhi có thể: • nhìn xem kích thước và sự tăng trưởng của con quý vị; • nhìn xem con quý vị có đang phát triển một cách bình thường hoặc nếu có bất cứ những điều lo ngại chính nào về thể chất hay không; • kiểm tra số lượng nước ối chung quanh con của quý vị; • cho thấy tư thế của con quý vị trong bụng; và • giúp điều tra bất cứ những điều lo ngại nào chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể có về tử cung, buồng trứng, nhau thai hoặc cổ tử cung. Ba tháng đầu tiên của thai kỳ (cho tới 14 tuần) Một cuộc siêu âm được thực hiện trong ba tháng đầu tiên là thời gian tốt nhất để: • xác định thời gian quý vị đã mang thai; • ước đoán ngày hạ sanh của quý vị; và • giúp xác định nếu có nhiều hơn một thai nhi và nếu chúng có chung một nhau thai và/hay một túi nước ối. Một số phụ nữ hội đủ điều kiện cho một cuộc siêu âm để đo lường mức dịch thủy ở dưới da sau gáy của đứa bé (nuchal translucency, viết tắt NT) như một phần của việc kiểm tra

2. Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC File, vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị. Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số 8-1-1 để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C. Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C. Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị. tiền sản tìm bệnh di truyền. Hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết thêm về các sự lựa chọn của quý vị trong việc kiểm tra tiền sản tìm bệnh di truyền. Ba tháng thứ nhì của thai kỳ (15 đến 27 tuần) Một sự siêu âm trong khoảng thời gian từ tuần thứ 18 đến tuần thứ 22 của thai kỳ của quý vị thường được gọi là cuộc siêu âm chi tiết hoặc siêu âm mức độ 2. Đây là thời gian tốt nhất để nhìn xem hình dáng cơ thể của con quý vị và tìm xem có bất cứ các khuyết tật bẩm sinh nào hay không. Hình dáng và khích thước cấu trúc cơ thể của con quý vị được quan sát, nhưng việc siêu âm không thể luôn luôn cho biết các cấu trúc hình thể đó có hoàn chỉnh hay không. Trong thời gian từ tuần thứ 18 đến tuần thứ 22 của thai kỳ của quý vị là thời điểm tốt nhất để tìm “các chỉ dấu (markers)” siêu âm. Các chỉ dấu không phải là các khuyết tật bẩm sinh. Thông thường nhất chúng là các sự biến đổi bình thường về sự tăng trưởng và phát triển và khi được nhìn thấy, có thể cho biết một vấn đề nghiêm trọng hơn chẳng hạn như bị hội chứng chậm phát tiển trí não (Down syndrome) hoặc rối loạn nhiễm thể tam đồng 18 (Trisomy 18). Khi một “chỉ dấu” được nhìn thấy, quý vị có thể được đề nghị làm thêm các xét nghiệm nữa và chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể cung cấp thêm thông tin. Hầu hết các em bé có một “chỉ dấu” siêu âm thì hoàn toàn khỏe và mạnh. Có kết quả siêu âm bình thường không bảo đảm sẽ có một em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Ba tháng cuối của thai kỳ (sau 27 tuần) Quý vị có thể được yêu cầu có thêm một hoặc nhiều hơn một sự siêu âm trong ba tháng cuối của thai kỳ nếu chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị có điều lo ngại về: • kích thước, sự tăng trưởng và tư thế của con quý vị; • số lượng nước ối chung quanh con của quý vị; • vị trí của nhau thai; hoặc • chiều dài cổ tử cung của quý vị. Tôi có thể biết giới tính của con tôi hay không? Trong hình chụp từ tuần thứ 18 đến tuần 22 của ba tháng thứ nhì của thai kỳ, các cơ quan sinh dục (bộ phận sinh dục) của em bé thường được xem xét kỹ lưỡng như một phần của việc quan sát chi tiết hình dạng cơ thể của con quý vị. Nếu tư thế của con quý vị cho phép nhìn thấy một cách rõ ràng vùng sinh dục, giới tính (nam hoặc nữ) sẽ được liệt kê trong bản báo cáo cuối cùng và chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể cho quý vị biết. Kỹ thuật viên thực hiện việc siêu âm không thể cung cấp cho quý vị thông tin chi tiết về những gì họ nhìn thấy trong hình, kể cả giới tính của con quý vị. Các kết quả siêu âm chỉ có thể hỏi từ chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị không muốn biết giới tính của đứa con trong bụng, hãy nói cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị và kỹ thuật viên siêu âm biết. Nên lưu ý siêu âm không phải lúc nào cũng đúng trong việc xác định giới tính của con quý vị. Các yếu tố nào có thể giới hạn thông tin tôi nhận được từ việc siêu âm? Có một vài yếu tố có thể giới hạn thông tin quý vị nhận từ sự siêu âm của mình. Chúng bao gồm: • nếu người phụ nữ béo mập hoặc mập phì; • một em bé rất nhỏ hoặc rất to; • một số lượng ít dịch ối chung quanh đứa trẻ; và • tư thế đứa trẻ trong bụng. Tôi có thể có các hình chụp siêu âm hay không? Một số các y viện thực hiện việc siêu âm y khoa chụp hình 2D cung cấp các hình chụp. Hãy hỏi họ về việc này, và chi phí, khi quý vị đến để siêu âm. Một số các y viện cung cấp hoặc thực hiện việc siêu âm chỉ để làm lưu niệm hoặc cho các mục đích giải trí. Cung cấp thông tin y khoa không phải là mục đích chính của các cuộc siêu âm này. Siêu âm, kể cả siêu âm thai nhi, là một phương thức y khoa và chỉ nên được dùng khi có lý do y khoa để làm điều đó. Bộ Y Tế Canada, Hiệp Hội Các Bác Sĩ Sản và Phụ Khoa Canada, Hội Các Bác Sĩ Quang Tuyến của Canada, Hội Y Sĩ và Phẫu Thuật Gia của BC, và Hiệp Hội Quốc tế về Siêu Âm và Phụ Khoa đề nghị việc siêu âm chỉ nên dùng cho các mục đích y khoa và không nên dùng cho các mục đích phi y khoa (để làm lưu niệm). Để biết thêm thông tin Để biết thêm thông tin về các sự siêu âm thai nhi, xin viếng các trang mạng sau đây: • Hiệp Hội Các Bác Sĩ Sản và Phụ Khoa Canada (Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) http://sogc.org/publications/ultrasound-in-pregnancy/ • Y Tế Canada www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh- vsv/med/ultrasound-echographie-eng.php Để biết thêm thông tin về việc kiểm tra tiền sản tìm bệnh di truyền, xin viếng trang mạng của Chương Trình Kiểm Tra Tiền Sản Tìm Bệnh Di Truyền của BC (BC Prenatal Genetic Screening Program) tại www.perinatalservicesbc.ca.