Thứ Bảy , 20 Tháng Tám 2022
Trang chủ 2019-nCoV Sổ tay sức khoẻ COVID-19

Sổ tay sức khoẻ COVID-19

Bài viết thứ 53 trong 61 bài thuộc chủ đề 2019-nCoV
 

Nhằm giúp cộng đồng hiểu thêm những vấn đề cần thiết để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, nhất là dành cho F0, F1 đang cách ly, chúng tôi xin giới thiệu Sổ tay Sức khoẻ Covid – 19

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tintucYkhoa.UMP&set=a.110745794635975