Thứ Tư , 6 Tháng Mười Hai 2023

Tetracyclin – Thuốc chống nhiễm khuẩn

 

Tetracyclin là một đại diện thuốc kháng khuẩn. Nhiều thuốc khác có thể thay thế.

Tên chung quốc tế Tetracyclin

Tetracycline

Dạng thuốc và hàm lượng Tetracyclin

Mỡ tra mắt tetracyclin hydroclorid 1%.

tetracyclin-thuoc-chong-nhiem-khuan

Hình Tetracyclin

Chỉ định Tetracyclin

Nhiễm khuẩn bề mặt nhãn cầu, điều trị đại trà bệnh mắt hột ở vùng có dịch; dự phòng viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh do Neisseria gonor- rhoea hoặc Chlamydia trachomatis.

Chống chỉ định Tetracyclin

Mẫn cảm với nhóm kháng sinh tetracyclin.

Thận trọng Tetracyclin

Dùng kéo dài có thể dẫn đến tăng phát triển các vi sinh không nhạy cảm.

Liều lượng và cách dùng Tetracyclin

Nhiễm khuẩn bề mặt nhãn cầu:

Người lớn và trẻ em trên 8 tuổi: tra thuốc mỡ 3 – 4 lần/ngày.

Dự phòng viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh: Khi mới đẻ, sau khi lau sạch mắt bằng gạc tiệt khuẩn, tra thuốc mỡ vào từng mắt 1 lần duy nhất; nhắm mắt và xoa nhẹ để giúp cho mỡ trải rộng.

Bệnh mắt hột:

Điều trị ngắt quãng: Người lớn và trẻ em: tra thuốc mỡ vào từng mắt hai lần mỗi ngày trong 5 ngày, hoặc một lần mỗi ngày trong 10 ngày. Mỗi tháng tra thuốc như trên trong 6 tháng liền. Nhắc lại nếu cần thiết

Điều trị tăng cường liên tục : Người lớn và trẻ em: tra thuốc mỡ vào từng mắt, hai lần mỗi ngày, trong ít nhất 6 tuần.

Tác dụng không mong muốn Tetracyclin

Phát ban, cảm giác châm đốt (hiếm gặp), nóng rát.

http://nidqc.org.vn/duocthu/633/