Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023

Thạch tín trong nước uống [eBook]

Bài viết thứ 7 trong 48 bài thuộc chủ đề Sách y khoa sưu tầm
 

Thạch tín làm thế nào vào được trong nước uống?

Các hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe do tiếp xúc với thạch tín là gì?

Bao nhiêu thạch tín gây nên hậu quả cho sức khỏe?

Làm thế nào tôi biết trong nước uống của mình có thạch tín?

Tôi có thể làm gì nếu có thạch tín trong nước uống của tôi?

Download tài liệu

https://www.slideshare.net/login?from_source=%2Fyhoccongdong%2Fthach-tin-trong-nuoc-uong%3Ffrom_action%3Dsave&from=download&layout=foundation

Bản sao tài liệu

Vietnamese – Number 49c February 2014 Thạch tín trong nước uống Arsenic in Drinking Water Thạch tín được tìm thấy một cách tự nhiên trong đá của vỏ địa cầu. Thạch tín có thể được tìm thấy trong một số các nguồn cung cấp nước uống, và giếng nước. Nước uống có chứa thạch tín có thể có các hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe ngắn hạn và dài hạn. Thạch tín làm thế nào vào được trong nước uống? Thạch tín có thể lọt vào trong nước uống từ các khoáng sản thiên nhiên hoặc từ dòng nước xả trong các quy trình nông nghiệp, khai thác hầm mỏ và kỹ nghệ. Tại B.C., các khoáng chất thiên nhiên là các nguồn phổ biến nhất của thạch tín trong nước uống. Số lượng thạch tín trong các nguồn nước trên mặt đất như giếng nước thường cao hơn các nguồn nước trên bề mặt chẳng hạn như hồ, sông và suối. Các hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe do tiếp xúc với thạch tín là gì? Tiếp xúc ngắn đến trung hạn (từ ngày đến tuần) các mức độ cao chất thạch tín trong nước uống có thể đưa đến việc bị ngộ độc thạch tín. Các triệu chứng của việc tiếp xúc nhiều chất thạch tín bao gồm đau bụng, ói mửa, tiêu chảy, và sự khiếm khuyết hoạt động của dây thần kinh, có thể đưa đến cảm giác như bị ‘kim châm và kim chích’ hoặc tê mất cảm giác cũng như bị phỏng rát ở bàn tay và bàn chân. Thạch tín cũng có thể tạo các sự thay đổi ở da, bao gồm da bị sậm màu, và nổi các mụt giống như mụn cóc hoặc hột bắp. Các mụt này đa số tìm thấy ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Các triệu chứng khác có thể bao gồm da bị ửng đỏ và nổi sải. Vì trẻ em có khuynh hướng uống nhiều nước hơn người lớn so với mỗi đơn vị cân nặng của cơ thể, các em có thể tiếp xúc với thạch tín trong nước uống nhiều hơn. Vì vậy trẻ em có nhiều rủi ro bị bệnh hơn khi có sự hiện diện của các mức thạch tín cao trong nước. Tiếp xúc dài hạn (nhiều năm đến hàng thập niên) số lượng thấp thạch tín trong nước uống có thể gia tăng rủi ro bị một số các bệnh ung thư của quý vị, bao gồm: • ung thư da, • ung thư phổi, • ung thư thận, • ung thư bàng quang, và • umg thư gan. Rủi ro của việc bị ung thư là lý do để lập ra quy định của Canada cho mức thạch tín trong nước. Để biết thêm thông tin về Các Hướng Dẫn của Canada vế Chất Lượng Nước Uống, xin xem www.hc- sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/arsenic/index- eng.php. Bao nhiêu thạch tín gây nên hậu quả cho sức khỏe? Bộ Y Tế Canada quy định mức Đậm đặc Tối đa Có thể Chấp nhận (Maximum Acceptable Concentration/ viết tắt MAC) của thạch tín trong nước uống là 10 micrograms cho mỗi lít. Điều này có thể cũng được báo cáo là 10 µg/L, hoặc 0.010 milligrams mỗi một Lít (mg/L). Mức này được quy định dựa trên khả năng thực tế của việc xử lý nước ở mức này. Con số này vẫn còn liên hệ đến rủi ro cho sức khỏe cao hơn mức được xem là một nguy cơ rất nhỏ. Vì lý do này người dân nên thực hiện các bước đề phòng với nước uống của họ ngay cả nếu các mức thạch tín thấp hơn mức hướng dẫn được đưa ra. Dữ liệu thu thập tại Canada cho biết các mức thạch tín trong nước uống thường thấp hơn 0.005 mgL, nhưng các mức đậm đặc có thể cao hơn ở một vài khu vực.

Làm thế nào tôi biết trong nước uống của mình có thạch tín? Các hệ thống nước uống công cộng được theo dõi một cách thường xuyên. Trong nước uống, thạch tín không có mùi hoặc vị, và chỉ có thể được phát hiện bằng xét nghiệm hóa học. Hầu hết các giếng nước tư nhân không được xét nghiệm định kỳ kiểm tra chất lượng nước và tìm các chất độc. Trách nhiệm của chủ giếng nước là phải xét nghiệm nước tìm xem có thạch tín hay không. Bất cứ giếng nước nào đều có thể chứa thạch tín hoặc các chất ô nhiễm khác. Các giếng nước tư nhân nên được xét nghiệm chất lượng nước một cách đều đặn. Để biết thêm thông tin, xin xem HealthLinkBC File #05b Tôi Có Nên Thử Nghiệm Nước Giếng Hay Không? Hãy liên lạc với đơn vị y tế công cộng hoặc viên chức phụ trách y tế môi trường tại địa phương quý vị để biết thêm thông tin về thủ tục thử nghiệm nước tại British Columbia. Tôi có thể làm gì nếu có thạch tín trong nước uống của tôi? Nước uống có thạch tín chỉ là mối lo ngại nếu nước được dùng để uống hoặc chế biến thực phẩm. Tiếp xúc qua hơi thở và tiếp xúc qua da thì không có hại. Ví dụ, không có hậu quả sức khỏe nào được biết đến từ việc rửa tay, tắm hoặc giặt giũ quần áo trong nước có thạch tín. Nếu một xét nghiệm ban đầu tìm thấy có thạch tín, ngay cả ở các mức thấp so với chỉ dẫn, điều quan trọng là phải thực hiện một xét nghiệm thứ nhì để xác nhận các kết quả. Nếu có sự hiện diện của thạch tín, quý vị nên dùng một nguồn nước uống khác hoặc phải xử lý nguồn nước hiện tại. Có một vài thiết bị xử lý nước và sự chọn lựa bao gồm các đồ lọc thẩm thấu ngược và chưng cất. Các đồ lọc bằng clo hóa (chlorination) và bằng hình thức cơ khí không khử thạch tín ra khỏi nước. Đun sôi nước có thể gia tăng mức độ cô đặc thạch tín. Hiện không có sự kiểm soát pháp định về các thiết bị xử lý nước tại tư gia, vì vậy chủ giếng nước phải cẩn thận và chọn thiết bị xử lý nước thích hợp. Khi mua một thiết bị xử lý nước, quý vị nên nghĩ đến việc mua một thiết bị đã được chứng nhận bởi một cơ quan được cấp phép chứng nhận bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Canada (Standards Council of Canada/SCC). Thiết bị xử lý phải đạt các tiêu chuẩn sau đây: • NSF/ANSI Tiêu chuẩn 62 cho các hệ thống chưng cất nước uống; hoặc • Tiêu chuẩn 58 cho các hệ thống xử lý thẩm thấu ngược nước uống; hoặc • Các tiêu chuẩn 53 cho các thiết bị xử lý nước uống – với chỉ định cụ thể cho các tham số về chất lượng nước quý vị đang tìm cách để khử nó (thạch tín). Sự chứng nhận bảo đảm rằng một thiết bị hoạt động đúng như những gì nhà xản xuất hoặc phân phối tuyên bố. hãy tìm một danh sách cập nhật các cơ quan được chứng nhận bằng cách viếng trang mạng của Hội đồng Tiêu chuẩn Canada (Standards Council of Canada) tại www.scc.ca/en/accreditation/product-process-and- service-certification/directory-of-accredited-clients. Để biết thêm thông tin về nước uống và các sự chọn lựa về việc xử lý nước, xin liên lạc với viên chức y tế môi trường tại địa phương quý vị. Để biết thêm thông tin • Tài liệu chỉ dẫn của Bộ Môi Trường B.C. tại www.env.gov.bc.ca/wsd/plan_protect_sustain/gr oundwater/library/ground_fact_sheets/pdfs/as(02 0715)_fin3.pdf • Trang mạng của Bộ Y Tế Canada, Đây là Sức khỏe của Quý vị tại www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh- vsv/environ/arsenic-eng.php Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC File, vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị. Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số 8-1-1 để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C. Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C. Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.