Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Sách phục hồi chức năng Thể thao, văn hoá và giải trí cho người khuyết tật [eBook]

Thể thao, văn hoá và giải trí cho người khuyết tật [eBook]

Bài viết thứ 31 trong 30 bài thuộc chủ đề Phục hồi chức năng
 

Tầm quan trọng của vui chơi, văn hoá và giải trí đối với người khuyết tật

Những hoạt động cho người khuyết tật lựa chọn

Tổ chức vui chơi, giải trí, thể thao cho người khuyết tật