Chủ Nhật , 14 Tháng Tám 2022

Thông tư 30 – 2018 Bộ Y Tế

Bài viết thứ 8 trong 19 bài thuộc chủ đề Các thông tin khác về ung thư
 

Thông tư 30 – 2018 của Bộ Y Tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Thông tư 30 – 2018 Bộ Y Tế